Copyright 2018 - Custom text here

■ Düşünen Siyaset, sosyal bilimler alanında disiplinler arası bir yaklaşımla nitelikli yazıların yer aldığı hakemli bir dergidir. Her sayıda belli bir dosya konusu, farklı bakışlar ve tamamlayıcı özellikler gösteren makalelerle işlenir. Bunun yanında dosya dışında kalan vasıflı yazılara da yer verilmektedir.
■ Düşünen Siyaset’in yayın dili Türkçe’dir. Bununla birlikte yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler Türkçe’ye çevrilerek kullanılır.
■ Düşünen Siyaset’te yayınlanan yazılar, daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış, ilk defa Düşünen Siyaset’te yayınlanıyor olmalı ya da ilaveler yapılarak genişletilmiş/yeniden düzenlenmiş olmalıdır. Türkiye dışında ve farklı dillerde yazılmış makaleler de bu kapsama dâhildir. Türkçe dışında başka bir dilde yazılmış yazılardan, daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış makalelerin Türkçe çevirileri Düşünen Siyaset’te yayınlanabilir. 
■ İlk yayınlandığı tarihten itibaren asgari 25 yıl geçmiş olan ve önem ve etki bakımından klasik metinler bağlamında değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler daha önce yayınlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayınlanıp yayınlanmamış olmalarına bakılmaksızın Düşünen Siyaset’te yer verilebilir.
■ Kongre, sempozyum ya da bir toplantıda bildiri şeklinde sunulan yazılardan yayınlanmamış olanları yayın kurulunun olumlu fikriyle Düşünen Siyaset’te yayınlanabilir.
■ Düşünen Siyaset’e gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde yapılabilir.
■ Düşünen Siyaset’teki makalelerin imla ve noktalamasında yazarın tercihleri geçerlidir. Ancak sehven yapıldığı anlaşılan yazım ve noktalama hataları düzeltilir.
■ Yazılar bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde CD içerisinde ya da e-posta ile teslim edilmelidir. 
■ Yazılarla birlikte 250 kelimeyi geçmeyen yabancı dilde özet ve 25 kelimeyi geçmeyecek şekilde yine yabancı dilde anahtar kelimeler ve Türkçe kısa özgeçmiş de iletilmelidir. Ayrıca yazarla irtibat kurabilmek için gerekli telefon, adres ve e-posta bilgileri de gönderilmelidir.
■ Yazılarda sosyal bilimlerde yaygın kullanımda olan kaynak gösterme yöntemlerinden herhangi biri kullanılabilir. Sonnot yerine dipnot kullanılması tavsiye edilir. Mümkün olduğunca yazıların içerisinde tablo ve şekillere yer verilmemesi gerekmektedir ancak yazarlar dergide kullanılması maksadıyla görsel malzeme desteği sunabilirler.
■ Düşünen Siyaset’e ulaşan yazılar için nihai yanıt verme süresi iki haftadır. Makale gönderildikten sonra üç iş günü içerisinde ulaştığına dair teyit e-postası gönderilir. Bu süre içinde yanıtlanmayan yazılar ulaşmamış demektir.
■ Düşünen Siyaset’te yayınlanan yazıların fikri sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın için kabul edilen metinlerin basılı ve dijital ortamlarda yayın hakkı Düşünen Siyaset’e aittir.
■ Düşünen Siyaset’te kullanılan çizim ve fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da Düşünen Siyaset’e ve anlaşmalı olarak da aynı zamanda çizer ve fotoğrafçılarına aittir.
■ Düşünen Siyaset’e yazı göndermek için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresini kullanabilirsiniz.
■ Düşünen Siyaset’in gelecek sayılarında işlenecek dosya konuları internet sitesinden öğrenilebilir.
(dusunensiyaset.com)