Copyright 2018 - Custom text here

2. baskı yakında çıkıyor!

Mehmet Ali Erdem | "Dönen Yok Seferinden" (editöryal)

Mehmet Ali Kılıçbay Vae Victis (editöryal)

 

ÖLÜM: MÜPHEM SON YAHUT YENİ BİR DÜNYANIN EŞİĞİ 

Ahmet Turan Alkan Bir Düğün Gecesi Denemesi 

Ahmet  İnam Olabileceğini Olmada Ölümün Yeri

Mehmet Küçük Menzilin Peşinde Düşe Kalka

Süleyman Seyfi Öğün Ölüme İnanıyor musunuz?

Bahar Öcal Düzgören Yaşamak Kadar Çelişkili Düşünceler

Mehmet Ali Kılıçbay Hayatın Amacı Olarak Ölüm

Sabri Büyükdüvenci Ölümlerden "Ölüm" Beğen

Turhan Ilgaz Ölüm Bir Rüya mıdır?

Voltaire | Ruh, Dirilme, Cehennem

Senail Özkan | Budizmde Ölüm

Mustafa Durmuş | Ölümü Güzelleştiren Edâ

Ahmet  Bozkurt | "Öteki"nin Ölümü

Tamer Tuğanoğlu | Ölüm Öldü

M. Zeki Duman Modernitenin Ölümsüzlük Stratejisi

Okay Altınışık | İbrahimi Hayat Aşkı, Fizik Aşkı, Metafiziğin Ölümü 

 

ÖLÜM VE SOSYOLOJİ

Vehbi Başer Ölüme Sosyolojik Yaklaşımlar

Dursun Ayan Deprem: Ölümün Jeo-sosyolojik Ontolojisi Üzerine

Murat  Yıldız Ölüm Kagısıyla Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yorum

 

ÖLÜMSÜZLÜK, ÖLME VE ÖLDÜRME

Ekrem Özdemir Öldürme Üzerine Kısa Bir Yazı

Reha Ülkü Ölümsüzlük

Hakan Pala İntihar Nedir? Neden İntihar Edilir?

Y. Furkan Şen - Ersin Yalçın Yaşam Hakkı: İdam, Kürtaj, Ötenazi ve Siyasi Sorumluluk

Ahmet Hilmi Balcı Ölüm-Özne İlintisi Üzerine Bir Tümce/Sözce  Denemesi: Göstergebilimsel Özne ''Cellat Ali''

Neslihan Yalman Ölümün Sırça Çanağı: Dikey Düzlemde İhtiyarlık ve Yatay Düzlemda Yaşlılık