Copyright 2018 - Custom text here

 

 ISSN 1302-1419

Lotüs Yayıncılık Reklamcılık Matbaa Bilgisayar Bilişim ve İletişim Ticaret Limited Şirketi adına

Sahibi ve [Sorumlu] Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Ali Erdem

 Genel Koordinatör  Mehmet Ali Güveli

Web Yönetimi  Ali İpek

Yayın Danışmanları 
Yusuf Akbaş, Yalçın Göktaş,  

Emir Osmanoğlu,

Ekrem Özdemir, Serkan Uçar

  

 

 Yayın Kurulu

 Dr. Dursun Ayan

 Prof. Dr. Atilla Bir

 Prof. Dr. Kadir Cangızbay

Prof. Dr. Tevfik Erdem

 Prof. Dr. Kenan Gürsoy

 Prof. Dr. Ahmet İnam

 Prof. Dr. M. Macit Kenanoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kesgin

 Prof. Dr. E. Fuat Keyman

 Prof. Dr. İlber Ortaylı

 Prof. Dr. Necati Öner

 Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu

Yrd.Doç. Dr. Armağan Öztürk 

Doç. Dr. Ahmet Özcan

 Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer

 

 Düşünen Siyaset, hakemli dergidir.

 Düşünen Siyaset, yerel süreli yayındır.

 Türkiye geneline ve yurtdışında bazı ülkelere dağıtımı yapılmaktadır.Yılda en az iki defa yayınlanmaktadır.